ΠΑΤΡΑ: Συνεδριάζει σήμερα στην Νέα Αίθουσα του το Περιφερειακό Συμβούλιο

ΠΑΤΡΑ: Συνεδριάζει σήμερα στην Νέα Αίθουσα του το Περιφερειακό Συμβούλιο

ΠΑΤΡΑ: Συνεδριάζει σήμερα στην Νέα Αίθουσα του το Περιφερειακό Συμβούλιο

ΠΑΤΡΑ: Συνεδριάζει σήμερα στην Νέα Αίθουσα του το Περιφερειακό Συμβούλιο