ΠΑΤΡΑ: Συνεργεία του Δήμου καθαρίζουν από το πρωί την περιοχή του Φάρου – Επίθεση της “Μαιζώνος” στον ΟΛΠΑ

ΠΑΤΡΑ: Συνεργεία του Δήμου καθαρίζουν από το πρωί την περιοχή του Φάρου – Επίθεση της “Μαιζώνος” στον ΟΛΠΑ

ΠΑΤΡΑ: Συνεργεία του Δήμου καθαρίζουν από το πρωί την περιοχή του Φάρου – Επίθεση της “Μαιζώνος” στον ΟΛΠΑ

ΠΑΤΡΑ: Συνεργεία του Δήμου καθαρίζουν από το πρωί την περιοχή του Φάρου – Επίθεση της “Μαιζώνος” στον ΟΛΠΑ