Από Τετάρτη φορά τα “λευκά” της, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία – Χιόνια σε Καλάβρυτα και ορεινή Ναυπακτία

Από Τετάρτη φορά τα “λευκά” της, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία – Χιόνια σε Καλάβρυτα και ορεινή Ναυπακτία

Από Τετάρτη φορά τα “λευκά” της, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία – Χιόνια σε Καλάβρυτα και ορεινή Ναυπακτία

Από Τετάρτη φορά τα “λευκά” της, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία – Χιόνια σε Καλάβρυτα και ορεινή Ναυπακτία