ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ: Κινηματογραφική καταδίωξη υπόπτων στην εθνική οδό! Ακινητοποιήθηκαν στο ύψος του Γομοστού

ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ: Κινηματογραφική καταδίωξη υπόπτων στην εθνική οδό! Ακινητοποιήθηκαν στο ύψος του Γομοστού

ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ: Κινηματογραφική καταδίωξη υπόπτων στην εθνική οδό! Ακινητοποιήθηκαν στο ύψος του Γομοστού

ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ: Κινηματογραφική καταδίωξη υπόπτων στην εθνική οδό! Ακινητοποιήθηκαν στο ύψος του Γομοστού