Ελάφρυνση για βοηθήματα σεισμοπλήκτων και όχι μόνο… ζητά το δημοτικό συμβούλιο Αιγιαλείας

Ελάφρυνση για βοηθήματα σεισμοπλήκτων και όχι μόνο… ζητά το δημοτικό συμβούλιο Αιγιαλείας

Ελάφρυνση για βοηθήματα σεισμοπλήκτων και όχι μόνο… ζητά το δημοτικό συμβούλιο Αιγιαλείας

Ελάφρυνση για βοηθήματα σεισμοπλήκτων και όχι μόνο… ζητά το δημοτικό συμβούλιο Αιγιαλείας