Βρέθηκε πλανήτης που υποστηρίζει ζωή; Είναι 4 φορές μεγαλύτερος από τη Γη και μπορεί να έχει ζωή

Βρέθηκε πλανήτης που υποστηρίζει ζωή; Είναι 4 φορές μεγαλύτερος από τη Γη και μπορεί να έχει ζωή

Βρέθηκε πλανήτης που υποστηρίζει ζωή; Είναι 4 φορές μεγαλύτερος από τη Γη και μπορεί να έχει ζωή

Βρέθηκε πλανήτης που υποστηρίζει ζωή; Είναι 4 φορές μεγαλύτερος από τη Γη και μπορεί να έχει ζωή