Αυξήθηκε ο αριθμός των απασχολουμένων κατά 1,3% το γ΄ τρίμηνο του 2015

Αυξήθηκε ο αριθμός των απασχολουμένων κατά 1,3% το γ΄ τρίμηνο του 2015

Αυξήθηκε ο αριθμός των απασχολουμένων κατά 1,3% το γ΄ τρίμηνο του 2015

Αυξήθηκε ο αριθμός των απασχολουμένων κατά 1,3% το γ΄ τρίμηνο του 2015