Οι χώρες που δεν εμπιστεύονται καθόλου τους πολιτικούς τους -Στην 8η θέση οι Έλληνες

Οι χώρες που δεν εμπιστεύονται καθόλου τους πολιτικούς τους -Στην 8η θέση οι Έλληνες

Οι χώρες που δεν εμπιστεύονται καθόλου τους πολιτικούς τους -Στην 8η θέση οι Έλληνες

Οι χώρες που δεν εμπιστεύονται καθόλου τους πολιτικούς τους -Στην 8η θέση οι Έλληνες