ΠΑΤΡΑ: Εκδήλωση “Ανοικτά Μαθήματα – Προκλήσεις Και Προοπτικές” στο Πανεπιστήμιο

ΠΑΤΡΑ: Εκδήλωση “Ανοικτά Μαθήματα – Προκλήσεις Και Προοπτικές” στο Πανεπιστήμιο

ΠΑΤΡΑ: Εκδήλωση “Ανοικτά Μαθήματα – Προκλήσεις Και Προοπτικές” στο Πανεπιστήμιο

ΠΑΤΡΑ: Εκδήλωση “Ανοικτά Μαθήματα – Προκλήσεις Και Προοπτικές” στο Πανεπιστήμιο